Toegangstesten

Ook toegangstesten maakten al eerder mogelijk wat volgens de cijfers nog niet kan, eigenlijk nog niet kan. Door vooraf te testen maken we veilige bubbels van groepen mensen waarvan we bijna zeker weten dat ze op dat moment niet besmettelijk zijn. Verspreid door Nederland lopen nu verschillende pilots naar hoe dat in de praktijk kan werken.
Hugo de Jonge, 2021-04-13T16:37:00

Het sleutelwoord hier is “bijna”. Geen enkele test is perfect en iemand kan met een negatief testresultaat toch besmettelijk zijn, zeker met sneltests in plaats van PCR-tests. Daarom blijft afstand houden en mondkapjes dragen belangrijk tot iedereen die dat wil is gevaccineerd.

Ook vanuit het buitenland is hier door artsen voor gewaarschuwd: “Risicovol. Sneltesten zijn hier niet voor bedoeld. Ze zijn als grote harken: ze halen de meest besmettelijke gevallen eruit, maar niet alle.”

Zelftesten zijn zelfs nog veel onbetrouwbaarder. Op de website van het RIVM stond laatst: “Onderzoek naar zelftesten laat zien dat, mits de zelftest juist wordt afgenomen, de betrouwbaarheid tussen de 58% en 78% ligt. Er is dus een gerede kans dat iemand een negatieve testuitslag krijgt terwijl die persoon wél besmet is met SARS-CoV 2 en het virus mogelijk op anderen kan overdragen.” Inmiddels is dit verwijderd en vervangen door “Zelftesten zijn ook niet bedoeld als toegangstest.” Tijdens de persconferentie werd echter nog gezegd:

[V]anaf de 26e, de hogescholen en universiteiten – die onder voorwaarden en met zelftesten – weer 1 dag per week studenten zouden kunnen toelaten.
Hugo de Jonge, 2021-04-13T16:51:00

Geef een reactie